TS611(HM) สะดืออ่างล้างหน้า (Plug & Waste) - TOTO

TS611(HM) สะดืออ่างล้างหน้า (Plug & Waste) - TOTO

Share

แบรนด์ : TOTO

Share

TS611(HM) สะดืออ่างล้างหน้า (Plug & Waste) - TOTO


**** โปรดตรวจสอบรุ่นท่อน้ำทิ้งก่อนทำการสั่งซื้อ **** 

ควรใช้กับท่อน้ำทิ้งเฉพาะรุ่น TS612A ซึ่งสามารถต่อกับสะดืออ่างล้างหน้า เกลียวขนาด W 38 

Powered by MakeWebEasy.com